Activiteiten

ACTIVITEITEN

WAT DOEN de afdelingen?

In de afdelingen worden de kinderen op een leuke manier met de natuur in aanraking gebracht: zien, voelen, ruiken en zelf doen,zijn daarbij belangrijke woorden.

EEKHOORN

Er worden excursies georganiseerd naar bos, park, duin en strand, naar riviergebieden, waterzuiverings-installaties, met als thema’s de daar voorkomende dieren en planten en de daar bestaande milieuproblemen en bijzondere situaties.

Groene-kikkerEnkele afdelingen hebben de beschikking over grond die door de kinderen bewerkt wordt.

 

In het gebouw, waarover sommige afdelingen beschikken, is voorlichtingsmateriaal aanwezig: boeken, films, dia’s, video’s, cd’s en onderzoeksmateriaal als bijvoorbeeld microscopen.

 

Daar worden nestkastjes en voederplankjes gemaakt, daar worden onderzoekjes gedaan als:

GRUTTO

-          wat zit er in het water,

-          hoe groeit uit zaad een plant.

 

Door alle activiteiten die worden georganiseerd worden kinderen betrokken bij al wat leeft, groeit en bloeit.